Jasper Steverlinck - Festival Stille Nacht - 13 december - Maassilo, Rotterdam

Jasper Steverlinck

Jasper Steverlinck maakte in het begin van zijn loopbaan furore als de stem van Arid. En het is juist die fraaie stem die het middelpunt vormt op nieuwste langspeler Night Prayer. In de traditie van Jeff Buckley, Nina Simone en Leonard Cohen focust Steverlinck op zijn grote kracht: het uitdrukken van rauwe, ongeveinsde emotie, geestdrift en onderhuidse gedachten. Liedjes gespeeld met het hart op de tong.

Deel op: